5sections in Kirishima-Mochimatsu, Kagoshima

Location Kirishima-Mochimatsu, Kagoshima
capacity 70.4kWⅹ5sections
back to the Top